, ( 21.IX.1878 - 22.VI.1943).-. ()

, (18.III.1858 - 18.VI.1886) -

, (30.VI.1885 - 1975)

, Ը (26.II.1902 - 2.XII.1963)

, (. 15.V.1943)

, (30.XI.1938)

,

,

λ

, (03.VII.1930 - 28.II.2012)

, (1909 - 1990)

˨ Ȼ

, (11.III.1907 - 1989), -

, (. 1907)

, (1.IX.1947) (20.XI.1953)

- ()

, (1900 - 1982)

, [27.X(8.XI).1865 - 27.IV.1923] -

, (1981 - 12.VIII. 2000)

-

, (. 27.II.1982) -

, Ը (30..1883 - 1921) .

, (13.IX.1921 - 11.IV.2014), (. 11.II.1933)

, Ը (20.V.1921 - 9.VIII.2003) -

, Ը (17.IX.1877 - 1966) -

(. 1050 - . 1114) -XIX

, (4.IV.1926 - 18.X.1989)

, (18.VIII.1931 - 1990) -

,

I [ , 25.VI.(6.VII).1796 - 18.II.(2.III).1855]

II [ , 6(18).V.1868 - 17.VII.1918]

, (1919 - 2001)

-

, ϸ (6.XI.1913 - 19.VII.1979), (5..1957)

-, ( ) [12(24).III.1877 - 29.IV.1944] ,

... .

ʻ

, (1845 - 18.XII.1924)

, (1.X.1961 - 25.V.1982)

, Scrofularia -

, (. 17.I.1937) -

, (15.I.1925 - 12.VI.2002)

, (10.XII. 1943), [7(20).IV.1904 - 18.VI.1957]